När man jämförde gruppen vd:ar med andra ledarroller utifrån en lista med 60 egenskaper fann undersökningen att vd:ar var mer benägna än andra ledare att vara:
  • framåt tänkande
  • beräknande risktagare
  • benägna att föredra beslut innebär handling
  • optimistiska
  • konstruktivt hårdsinnade
  • effektiva på att avläsa människor
  • pragmatiskt inkluderade
  • villiga att lita på andra

Frågar man vd:arna själva vilka egenskaper de anser vara mest kritiska för effektivt ledarskap är de tre vanligaste svaren: kundorientering, inspirerande ledarskap och en bra sammansättning av ledningslaget.

De listar också tre egenskaper som är viktigast för att nå vd-toppen, nämligen: realistisk optimism, förmågan att underordna sig sitt syfte och förmågan att finna ordning i kaos.