Hur kan du som ledare skapa engagemang. Vi erbjuder effektiv coaching

1. Din medarbetare vill känna sig kompetent. Därför måste du som chef se till att feedback, utbyte av erfarenheter och annat coachande arbete jobbar för det.

2. Din medarbetare vill uppleva sig som självbestämmande. Därför måste du som chef delegera arbetet på rätt sätt och ge bra stöd i vardagen så att teamet själva känner att de vill och kan ta egna initiativ.

3. Din medarbetare vill ha goda relationer till sina närmaste medarbetare. Samhörighet och öppen dialog är viktigt, men som chef behöver du utveckla medarbetarnas förmåga att se på arbetet utifrån andra kollegors perspektiv, behov, önskemål och tanke värd. Prata mer om ”varför” än ”vad”. Utveckla empatin och inspireras av gruppsykologi.