Företagarna anser att attityd är viktigare än kunskap

Svenska företag är i hög grad beroende av ny arbetskraft: 4 av 10 kommer att rekrytera personal under det kommande året, många av dem ungdomar. Men bara hälften av dem lyckas tillsätta rätt sorters arbetare. Den missanpassningen leder till att över 70 000 jobb per år inte fylls.

“Att hitta personal med rätt kompetens är avgörande för att små företag ska kunna utvecklas och växa” säger Företagarnas vd Günther Mårder.

Det största problemet är inte utbildning och erfarenhet, utan attityd och arbetsmoral, och det börjar redan tidigt i uppväxten, menar han.

”Dagens skola är enbart inriktad på kunskap och elevernas rättigheter, men förbereder inte tillräckligt för att rättigheter också medför skyldigheter” säger Mårder till Dagens Industri.

Han fortsätter:

”I ett stort företag kan en enskild anställd fungera som en liten kugge i ett stort maskineri. På ett litet företag krävs att alla är beredda att hugga i, även när vissa arbetsuppgifter upplevs som tunga eller tråkiga.”