Människor som mår bra levererar

Visste du att du genom att se och bekräfta dina medarbetare kan öka din lönsamhet med 2/3? Att du genom att ge dem beröm och uppskattning sänker sjukfrånvaron med upp till 40%? Att du genom att låta dina medarbetare vara delaktiga och känna sig som nyckelpersoner skapar engagemang och arbetsglädje? Och att alla dessa positiva effekter ger dig kunder som upplever er som ett företag som levererar kvalitet? Det handlar om att investera tid i dina medarbetare och vinsten är att du når den lönsamhet du vill uppnå snabbare och enklare samtidigt som dina medarbetare mår bra och blir än mer engagerade i sitt arbete. Du skapar möjligheten att känna arbetsglädje och stolthet.

Vågar du sätta dina medarbetare framför budgetar, mål och nyckeltal? Vågar du chansa på att om dina medarbetare mår bra så mår även ditt företag bra? Och när ditt företag mår bra så kommer nyckeltalen att uppnås, lönsamheten överträffas och alla målen nås. Vad har du att förlora? Du har allt att vinna!

Vi leder människor! Vi styr robotar! Vi utvecklar tekniken! Vi sätter målen! Vi sätter nyckeltalen! Vi sätter budgeten! Inte tvärtom. Vi människor levererar. När vi mår bra!