Olika ledarstilar-Vi hjälper dig att utvecklas som chef och ledare

De sex ledarstilarna och andel procent av cheferna med den ledarstilen

Revolutionären (20%): Skapar mest vinst. En karismatisk ledare, risktagande och orädd för förändring. Låter ingenting hänga i luften och sätter ofta höga mål.

Visionären (9%): Arbetar utanför formella strukturer och gillar att ta beslut baserade på erfarenhet och och intuition.

Politikern (27%): Försiktiga ledare som föredrar att höra vad deras team tycker inför viktiga beslut. Metodiska och fokuserar på teamet.

Vårdaren (18%): Öppen för förändring när den är väl planerad. De fördröjer hellre en förändring för att dubbelkolla, än att riskera att misslyckas. De är mer öppna än övriga ledartyper för att teamet ska ta fler beslut i framtiden.

Traditionalisten (9%) : Skapar minst vinst i företaget. Är väldigt bra när systemen och företaget fungerar som det ska men mindre bra när förändring behövs. Tar sällan hänsyn till andras åsikter när de tar beslut.

Ledaren (17%): Sätter höga och utmanande mål. Är kreativa och tänjer gärna på reglerna. Går ofta på magkänsla när de tar beslut.

De två ledarstilarna som är mest lönsamma för företagen är ‘revolutionären’ och ‘ledaren’. Chefer med den här ledarstilen har flera saker gemensamt. De är kreativa, orädda för förändring och utmanar företagskulturen, vilket ofta ses som accepterat goda ledaregenskaper.