Om ACTAB

ACTAB arbetar med ledarskaps- och organisationsutveckling. Vi anser att inspirerat och medvetet ledarskap skapar hållbara och dynamiska organisationer. Från Nuläge till Nyläge med arbetsglädje och engagemang skapar resultat.

Vi som utgör kärnan i ACTABs organisation är:

gunnel
Gunnel Holmquist
Gunnel är en sprudlande, positiv och energisk person som står med båda fötterna på jorden. Hon är strukturerad och tydlig i sin kommunikation och med stor lyhördhet scannar hon av personer och stämningar i de grupper hon möter. Hon har en förmåga att samla människor och få alla att arbeta mot gemensamma mål. Hon är en fena på att se på sig själv och andra, personer och organisationer, med ett kritiskt öga för att sedan se kreativa lösningar på vilka förbättringar som kan genomföras. Sagt och gjort, så händer det!

I grunden är Gunnel utbildad sjukgymnast och socionom men det är ledarskap och organisationsutveckling, i olika roller som präglat hennes karriär. I mer än 20 år har Gunnel drivit ACTAB och framgångsrikt arbetat med organisationsutveckling, projektansökningar och utvecklingsuppdrag. Tidigt insåg Gunnel värdet av egen kompetensutveckling och är därtill utbildad Internationellt Certifierad Coach, och inom olika personprofiler, projektledning, processledning och projektskrivning för extern finansiering.

På sin fritid utmanar Gunnel sig själv, genom att ägna sig åt ridning och politik. I båda fallen gäller det att ta sig över hinder så snyggt och säkert som möjligt. För Gunnel är det viktigt att leva som hon lär, med god balans i livet genom kulturell, fysisk och mental träning.

ingrid
Ingrid Huss
Ingrid är en mångsidig och flexibel person som bjuder på sig själv och utmanar personer och organisationer genom sina frågor. Hennes styrka ligger i att sammanfatta, strukturera och göra det som är svårt greppbart. Hon är bra på att gå från tanke till handling och gör det med känsla och engagemang. Ingrid är strukturerad och hittar lätt nya och kreativa sätt att lösa även gamla problem. Hon kan få individer och grupper att vilja växa och utvecklas genom sin kreativitet och inlevelseförmåga.

Ingrid har en bakgrund som pedagog och skolledare, men har lagt alla pekpinnar på hyllan. Ingrid är också utbildad och har arbetat med coaching och friskvård. I sin yrkesroll har hon erfarenhet av att förbereda och presentera utbildningsmaterial, leda grupper, arbeta med ständiga förbättringar, utvärderingar och projektskrivning för extern finansiering.

Ingrid trivs bäst när hon får omsätta sina tankar i praktiken. Hon ägnar gärna fritiden åt kreativa aktiviteter som matlagning, trädgårdsarbete och hantverk. Kulturella och fysiska aktiviteter är lika viktigt som mental träning för henne.