Extern finansiering

ACTAB kan hjälpa er att ansöka om projektmedel från både EU-fonder, ESF, Tillväxtverket och andra finansiärer. Vi har erfarenhet av projekt inom ESF, den europeiska socialfonden, dvs. hur man söker, koordinerar och leder ESF-projekt. Vi genomför också analyser åt företag och organisationer inom ramen för ESFs olika program område och Tillväxtverkets olika ansökningsomgångar. Vi kan också bidra och projektledning i dessa.

Behöver ni hjälp med att sammanställa, skriva ansökningar eller projekt. Kontakta oss!