Kommunikation

Kommunikation är det kortaste avståndet mellan människor och brist på det kan också bli det längsta. Vår kommunikation har ibland en tendens att krångla till saker och skapa onödiga konflikter. Genom att kommunicera mer framgångsrikt undviker du missförstånd, får fram vad du vill säga, underlättar svåra samtal, håller effektivare möten och blir bättre på att förstå andra.

Behöver du skapa bättre samarbete för starkare relationer? Vi vet hur!

Mötesteknik
Meningslösa möten? Hur ofta har du funderar över vad du istället skulle kunna använda den tiden till? Det kan betyda att det finns gott om möjligheter till förbättringar. Vi vill ju att våra möten ska leda till kloka beslut, stärkt gemenskap och inte ta längre tid än nödvändigt. För det krävs effektiva möten och beslut som leder till handling.

Vi erbjuder dig att skapa Möten med Mening, så att de blir effektiva vad gäller tid, rum och innehåll.

Presentationer
Inspirera istället för att informera och skapa engagemang hos dina åhörare. Lär dig att skapa engagemang, intresse och övertygelse med passion, logiska argument och förtroende. Detta har du stor nytta av i allt från argumentation till muntliga och skriftliga presentation. Du får också lära dig hur du hanterar situationer där du på kort tid ska föra fram ett budskap eller presentera. Du blir bättre på att förbereda & strukturera en presentation. Vi erbjuder både utbildning i grupp och individuell träning.

När påbörjar du din resa för att bli en Inspiratör?

Retorik
Vi vet av erfarenhet att kunskaper i retorik i kombination med ökad självkännedom leder till framgång. Retorik handlar om hur vi påverkar varandra i varje möte – genom det vi säger, hur vi säger det och genom vårt kroppsspråk. Det är mycket mer än att tala inför publik – Att presentera en idé och argumentera, engagera, informera och övertyga närhelst det behövs.

Tillsammans kan vi hitta och utveckla dina nycklar inom retoriken.

Open-Space
Mötesformen skapar förutsättningar för individer och organisationer att nyttja sin fulla potential. Open Space-metoden lockar fram de kunskaper, erfarenheter och förmågor till nyskapande i organisationen som förblir gömda i mindre öppna sammanhang. För att mötesformen skall vara effektiv krävs att Open-Space  leds av erfarna processledare , struktureras och dokumenteras.

En ny mötesform för  nytt tänk i er verksamhet?

Förhandling
En lyckad förhandling utmärks av att båda parter känner sig som vinnare, men på olika sätt. Inför en förhandling har du nytta av att identifiera vem du har som motpart, hur du bäst framför ditt budskap och de resultat det kan ge. Viktigast av allt är att hålla kvar bilden av vad du vill uppnå med förhandlingen.

Vi tränar dig hela vägen i förhandlingsprocessen.