Ledarskapsutveckling

Ett väl fungerande Ledarskap är grunden för att på ett effektivt sätt skapa en framgångsrik organisation. Vi hjälper dig att identifiera just dina framgångsfaktorer och hur du kan leva dem i ditt dagliga arbete. Det är viktigt att en framgångsrik ledare i alla sina handlingar är djupt förankrade i den egna inre övertygelsen.

ACTAB:s ledarskapsutbildning förbereds med en individuell analys för att tydliggöra behov, mål och effekt.

Metoder
Tillsammans arbetar vi för att stärka dig som ledare och utveckla din och dina medarbetares fulla potential och till vår hjälp har vi bl a:

Behovsanalys
Det är här det börjar. Vad vill du uppnå med ditt ledarskap, för ditt företag, dig själv, din familj och dina medarbetare. I detta arbete kan både coaching, processledning och den Strategiska Loopen vara de nycklar som leder till framgång.

Personprofiler
En nyckel, som kan vara en ett led i ert utvecklingsarbete är att individuellt och i grupp se vilka olika personprofiler, som finns hos just er. Vi kan ge er en aha upplevelse eller gå lite djupare och har då tillgång till de modeller DISC, Insights och Enneagram erbjuder.

Konflikthantering
En konflikt, som ligger och pyr eller blossar upp då och då kan i längden utmynna i arbetsmiljöproblem och produktionsbortfall. Det man vanligtvis inte tänker på att det finns olika typer av konflikter och att de skall hanteras på helt olika sätt.

Medarbetarsamtal
Ett bra medarbetarsamtal är en dialog som på sikt skapar tillväxt för både den det gäller och företaget. I detta samtal är det värdefullt att dels ha en tydlig struktur, dels att känna till olika kommunikationsmodeller. Vi tar helt enkelt till oss information på olika sätt beroende på våra tidigare erfarenheter, vår personlighet och i förhållande till vårt anpassade beteende.

Kompetensutveckling
Rätt kompetens på Rätt plats vid Rätt tillfälle – är grunden för alla framgångsrika organisationer. Minst lika viktigt är att ha rätt engagemang och inställning till jobbet. Ledaregenskaperna hos varje medarbetare kan utvecklas så att hela organisationen når sin sanna potential. Det handlar om att alla i orkestern måste ansvara för sitt instrument och utveckla sin förmåga, för att hela musikstycket uppnår sin fulla potential och uppfattas som en helhet. Hur får man då rätt man på rätt plats? Vi erbjuder personprofiler, 360 grader och coaching.