Vår affärsidé

ACTABs specialitet är att utveckla människor som utvecklar organisationer i företag och offentlig sektor, vilket innebär ledarskaps-, organisations- och personalutveckling, kommunikation och coaching. Med ett helhetsperspektiv skapar vi trygghet vid förändringar. Vårt signum är att vi tror att människor som får utvecklas, utvecklar organisationer!

affarside