Varför ACTAB

ACTAB är en kostnadseffektiv organisation med stora ambitioner. Detta har lett till att vi ingår i ett flertal nätverk i Skåne och Öresundsregionen. Vid större uppdrag, knyter vi till oss de mest lämpade konsulterna. Vi arbetar ofta processinriktat, i projektform och i nära dialog med våra uppdragsgivare – ”Ett effektivt sätt att få alla delaktiga.” Vi strävar efter att utföra våra uppdrag med hög kvalitet och måluppfyllelse. Vårt arbete bygger på stor lyhördhet gentemot kund och god kommunikation kring hur vårt arbete fortskrider.

Våra goda resultat har gett oss både nya och långvarig kundrelationer. Bland våra kunder märks Kommuner, Länsstyrelse, Arbetsförmedlingar, Region Skåne och Försäkringskassor. Andra uppdrag är ESF-projekt, såväl ansökan som förprojektering och genomförande.

Sagt om ACTAB:

”Vi valde ACTAB, för att de har god renommé.”

”Du, är faktiskt den första människa jag träffat, som jag vill ha som förebild.”

”Frågor och synpunkter togs väl emot och behandlades med respekt och engagemang. På ett professionellt sätt formulerades dessa till mål och önskningar.”

”Det bästa var konsulternas förmåga att skapa öppenhet, delaktighet och engagemanget hos  deltagarna. Konsulterna skapade förtroende och de skapade fruktbara dialoger.”

”Vi kan absolut rekommendera dem till uppdrag, där man vill skapa delaktighet, verksamhetsutveckling, openspace och fokusgrupper.”

”På ett engagerat sätt fick ni med er deltagarna, fast de var många mellan 30-80 personer. De sammanfattningar ni gjorde var mycket precisa och tydliga.”

”Min upplevelse av insatsen är att det gett en hållbar energi vårt arbete med verksamhetsutveckling, som pågick under ett helt år.. Alla behöver bli synliggjorda för att kunna bidra till utveckling. ACTAB arbetar tydligt med tydligt målfokus, som underlättar ansvarskänsla och sammanhang.”

”Vi valde bland flera företag innan vi bestämde oss och är glada att vi valde ACTAB.”
- Christer Leveau, Företagare

”Du stöttade mig verkligen mycket under kursen och jag lärde mig mycket av dig Gunnel (Du är en oerhört kompetent coach!)”
- Gunilla Hamrin, Internationellt Certifierad Coach

”I have to say, I really like the ways in which you think and see things in a positive point of view that would lead to achieving great things.”
- Eric Clarke, Project Manager